Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA202-065144
Projekto pavadinimas: „Geriausias jaunasis automechanikas“ – profesinio meistriškumo konkursas konkursas“.
Laikotarpis: 2019-12-01 – 2022-08-31
Projekto PARTNERIAI:
Vadovas:
  • „INTER CARS S.A.“ (Lenkija)
Partneriai:
  • UAB „Inter Cars Lietuva“ (Lietuva)
  • SIA „INTER CARS LATVIJA“ (Latvija)
  • „Inter Cars Hungária Kft.“ (Vengrija)
  • „Inter Cars Bulgaria Ltd.“ (Bulgarija)
  • „S.C. INTER CARS“ (Rumunija)
  • „Inter Cars Eesti OÜ“ (Estija)

Projekto tikslas: automobilių pramonės atstovų organizuojamą kelių lygių (mokyklų, nacionalinio bei tarptautinio lygmens) profesinio meistriškumo konkurso pagalba, populiarinti kokybišką profesinį mokymą, skirtą profesinių mokyklų mokiniams. Konkursas parodo, kaip profesinės mokyklos turėtų rengti bei pritaikyti savo mokymo programas prie nuolat besikeičiančios automobilių pramonės bei darbo rinkos poreikių. Kadangi formaliojo mokymosi programos įvairiose šalyse gali skirtis, gebėjimų ir žinių pagrindas bus darbo rinkos poreikiai, kuriuos galima palyginti globaliame automobilių sektoriuje.

Partneriai dalyvaujantys šiame projekte tiki, kad kuriant bendrus standartus bei organizuojant profesinių mokyklų konkursus, prisideda prie mokyklų, mokytojų bei mokinių glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo. Automobiliu pramonės dalyviai taip pat tikisi, jog skatinimas dalintis gerąja patirtimi prisideda prie žinių ir naujų nuostatų šioje srityje perteikimo.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie automobilių pramonėje esančių dalyvių vieningos kvalifikacinės sistemos sukūrimo Europoje. Taip pat projektas prisidės prie laisvo darbuotojų judėjimo teisės Europoje. Galiausiai projektas prisidės prie profesinio mokymo programų bei egzaminų laikymo taisyklių atnaujinimo.

Įgyvendinant projektą, planuojamos šios veiklos:
- kaupti žinių patikrinimo veiksmingus ir inovatyvius metodus, juos analizuoti bei dalintis gerąja patirtimi. Sukaupta informacija bus naudojama mokinių ir potencialių automobilių servisų darbuotojų žinioms bei įgūdžiams patikrinti;
- pagal sukurtus „YCM“ standartus, konkurso teisėjų rengimas bei nuostatų įgyvendinimas;
- partnerystės bei bendradarbiavimo modelio rengimas, kuriant taisykles ir standartus, kurios leistų įgyvendinti žinių bei gebėjimų konkursus kitose „Inter Cars“ veiklos grupėse.
Veiklos sritį gali naudoti ir kitos pramonės šakos.

Pagrindiniai projekto tikslai (rezultatai):
- nustatyti konkurso organizavimo taisykles mokyklos ir tarptautiniu lygiu;
- sukurti duomenų bazėms standartinius klausimus ir užduotis;
- turėti mokinių konkurso vertinimo sistemą o teisėjams organizuoti mokymus;
- populiarinti konkursą profesinėse mokyklose, mokytojų, mokinių bei darbdavių tarpe.

Tikslinė projekto grupė:
- automobilių techninę eksploataciją ir priežiūra ruošiančios profesinių mokyklų mokytojai bei mokiniai;
- valstybinės ir savivaldos administracijos įstaigos, atsakingos už profesinį mokymą, įskaitant tas, kurios rengia pagrindines automobilių priežiūros mokymo programas;
- komisijos, atsakingos už profesinio mokymo egzaminų organizavimą bei vykdymą;
- darbdavių asociacijos bei automobilių pramonės darbuotojai nacionaliniu bei Europos lygmeniu;
- profesinių įgūdžių gebėjimų tarp įvairių pramonės sektorių organizatoriai.

KONKURSO ORGANIZATORIAI

TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

Facebook Youtube